تایتانیک عنواندار بزرگترین خط حمل و نقل مسافرِ در حال خدمت بود. این غده جزء بزرگترین غدد بدن است و وزن آن حدود ۲۵ گرم و اندازه آن در مردان

پاربرگ سایت

تماس با ما