وی افزود: شرکت MMTE در تازهترین فعالیتهای مسیر دانشی خود، بر اساس ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفق به کسب نشان عالی دانشبنیان تولیدی سطح دو شده است؛

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Home AppliancesDigital currencyدانشگاهاخبار جدیدdigital currency tutorialdigital currency channelPurchase guideThe price of the chandelierخبرbuying from shop