5 معما جالب با همین جواب

فرارو- هل سلمال و معماهای هوش روش به اختبار رست بریا برازی هوش روش است. در این مطلب 5 پازل را برای شما آماده کرده ایم. سعی کنید این مشکلات را بدون نگاه کردن به پاسخ ها حل کنید. پاسخ ها در انتهای مقاله قابل مشاهده است.

ماماها

پازل اول:
یک مرد یک برادر دارد و خواهرش نصف تعداد برادرانش!
چند دختر و پسر در این خانواده زندگی می کنند؟

پازل دوم:
در اتوبوس در حال حرکت 5 دختر وجود دارد که هر کدام 4 سبد دارد، اگر در هر سبد 5 گربه باشد و هر گربه 4 بچه و 4 پا داشته باشد، اتوبوس چند پا دارد؟

Mystery Mon:
یک هتل دارای 7 طبقه است. 4 نفر در یک طبقه هستند و هر طبقه 2 نفر بیشتر از طبقه قبلی دارد. آسانسور درخواست دکمه ای بیشتر در کدام طبقه استفاده می شود؟

راز چهارم:
دو اتومبیل به رنگ های آبی و قرمز وجود دارد که اتومبیل آبی با سرعت 60 مایل در ساعت و اتومبیل قرمز با سرعت 40 مایل در ساعت حرکت می کند. در ابتدای حرکت هر دو یکسان هستند اما این دو خودرو در یک نقطه از یکدیگر عبور می کنند. چطور ممکنه؟

راز پنجم:
پدر و مادر شش پسر دارند که هر پسر یک خواهر دارد. این خانواده چند نفره؟

5 ذهن کور برای قدرت مغز!

پاسخ به مادران
پاسخ پازل اول:
این خانواده 4 پسر و 3 دختر دارد.
به ازای هر پسر، تعداد مساوی خواهر و برادر 3 تا 3 و برای هر دختر، تعداد خواهران نصف عدد 4 تا 2 است.

پاسخ پازل دوم:
2012
5 دختر با 20 سبد، سپس 100 گربه و 400 بچه گربه و در نهایت 500 گربه با 2000 پا، کل دختر 10 پا + 2 پای راننده = 2012

پاسخ این معما این است:
همکف
برای حل این مشکل، شما نباید درگیر شمارش تعداد افراد در هر کلاس باشید. زیرا حتی اگر در یک طبقه 100 نفر و در طبقه دیگر 1 نفر باشند، در انتهای طبقه 101 درخواست آسانسور وجود دارد!

پاسخ پازل چهارم:
ماشین ها در جهت مخالف حرکت می کنند.

پاسخ راز پنجم:
هیچکس. پدر و مادر، شش پسر و یک دختر.

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Home AppliancesDigital currencyدانشگاهاخبار جدیدdigital currency tutorialdigital currency channelPurchase guideThe price of the chandelierخبرbuying from shop