مدیر عامل شرکت بیمه ملت و اعضای هیات مدیره با مدیرعامل بیمه مرکزی دیدار کردند.

مدیرعامل بیمه مرکزی در دیدار با مدیرعامل بیمه ملت و اعضای هیأت مدیره، حفظ ثبات مدیریت و تعامل سازنده مدیران شرکت های بیمه با ذینفعان را نقش موثری در دستیابی به اهداف سازمان بیمه گذار دانست. صنعت بیمه

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه ملت، علیرضا یزدان دوست، مدیرعامل، داود قاسم پور دیزهی، رئیس هیئت مدیره، محمدتقی چراغی نایب رئیس، ابراهیم نوروزی دستگردی و مهدی کشاورز بهادری عضویت دارند. هیئت مدیره این شرکت با علی استاد هاشمی رئیس هیئت مدیره و جمعی از معاونین بیمه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس بیمه مرکزی در این دیدار دوستانه بر تقویت تعامل نهاد ناظر و شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: توجه به این موارد علاوه بر ساده سازی و ساده سازی منجر به ارتقای کیفیت خدمات در آذربایجان می شود. اصلاح قوانین صنعت بیمه

پروفسور هاشمی همچنین بر تقویت رویکرد نظارت مرکزی بیمه و برگزاری جلسات مستمر با حضور تصمیم گیران مرجع نظارتی و مدیران ارشد صنعت بیمه در دوره جدید تاکید کرد و گفت: حفظ ثبات مدیریت و تعامل سازنده. ذینفعان مدیران شرکت های بیمه نقش موثری در دستیابی به اهداف بخش بیمه دارند.

در این دیدار یزداندوست مدیرعامل بیمه ملت با تبریک انتصاب پروفسور هاشمی به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آینده صنعت بیمه و افزایش اعتبار بیمه ای بیان کرد. کشور.

مجید مشعلچی نایب رئیس، علی فنادی نایینی معاون برنامه ریزی و توسعه و مجتبی حیدری معاون مدیریت و توسعه منابع بیمه مرکزی نیز در این جلسه به بررسی نقطه نظرات خود در خصوص موضوعات مطروحه پرداختند.

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

پاربرگ سایت

Home AppliancesDigital currencyدانشگاهاخبار جدیدdigital currency tutorialdigital currency channelPurchase guideThe price of the chandelierخبرbuying from shop