شورای نماینده: 90 حساب شرکت های بانکی وزارت نفت مسدود شد

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از مسدود شدن حدود 90 حساب شرکت های وابسته به وزارت نفت و انتقال آن به یک حساب خزانه در بانک مرکزی خبر داد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت حساب خزانه واحد در دستگاه های اجرایی چگونه است؟ گفت: این موضوع جزو بندهای بودجه بسیار خوب سال 1401 بود. طبق رصدی که داشتیم بخشی از این حساب مربوط به خزانه داری واحد است که اکثرا به وظایف خود عمل می کردند اما بخشی از آن مربوط به شرکت های دولتی به ویژه شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت است که بر اساس گزارش وزارت نفت. دیوان محاسبات حدود 160 حساب است که در بانک های مختلف داشته اند که حدود 90 مورد از آنها شناسایی و مسدود و به حساب خزانه واحد در بانک مرکزی و در حوزه دولتی واریز شده است. شرکت ها متأسفانه انتظاری که داشتیم و باید تا پایان اردیبهشت تکمیل می شد محقق نشد.

نماینده تربت حیدریه در پاسخ به اینکه اگر دستگاه حساب بیت المال را اجرا نکند، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی صورت می گیرد. گفت: در آخرین جلسه کمیسیون مقرر شد دیوان محاسبات و مرکز تحقیقات شورا در خصوص حساب هایی که هنوز واریز نشده است، گزارش مفصلی به دوستان وزارت نفت ارائه کنند. اگر دلایل آنها برای کمیسیون و دادگاه محاسبات معتبر باشد، هیچ، زیرا دلایلی برای تحریم ها و مسائلی از این دست وجود دارد و ما نیز محدودیت داریم، اما اگر دلایل معتبر نباشد، اعمال ماده 234 ق. اساسنامه قطعا توسط مجمع داخلی انجام خواهد شد.

زنگنه در پایان این فراخوان خاطرنشان کرد: مقرر شد تا کمتر از یک ماه دیگر هر دو مرکز محاسبات و تحقیقات مجمع گزارش های خود را در صورت عدم توجیه برای کمیسیون برنامه و بودجه به وزارتخانه های ذیربط ارائه کنند. ، سپس … در دادگاه برای آن دستگاه های خاص مفاد ماده 234 نقض می شود.

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Home AppliancesDigital currencyدانشگاهاخبار جدیدdigital currency tutorialdigital currency channelPurchase guideThe price of the chandelierخبرbuying from shop