آیا زائران اربعین باید از همان مرزی که رفتند برگردند؟

فرمانده قرارگاه اربعین فرمانده اداری کیشور در خصوص بازگشت زائران و انتخاب مرز برای بازگشت از زیارت اربعین توضیحاتی ارائه کرد.

سردار محمد شرفی در گفت و گو با اسنا گفت: نیازی نیست زائران از همان مسیر یا مرزی که برای بازگشت از کیشور خارج شده اند استفاده کنند. امکان بازگشت از تمامی مرزها وجود دارد.

وی ادامه داد: البته پلیس اطلاعاتی را منتشر می کند که در آن مسیرهای پرتردد و آرام به صورت جداگانه مشخص شده و به زوار اطلاع داده می شود تا بهترین مسیر را برای بازگشت از سفر اربعین انتخاب کنند.

فرمانده قرارگاه اربعین فرجه تصریح کرد: پلیس ایران در عراق حضور نخواهد داشت و حضور پلیس تنها محدود به تبادل افسران مرزی و تبادل اطلاعات خواهد بود. جلسات ایران و عراق به صورت مستمر برگزار می شود تا در صورت وجود مشکل از سوی کشور بررسی شود. در واقع همکاری خوبی بین این دو مکان وجود دارد.

شرفی درباره مشکل پارکینگ در مناطق مرزی گفت: بحث پارکینگ بر عهده سیستم مدیریتی استان است و ما فقط نظارت بر شاخص های پیشگیری از سرقت و تصادف را بر عهده داریم. موضوعاتی از قبیل نظارت تصویری، روشنایی کافی در پارکینگ ها و پارکینگ ها، خط کشی مناسب و حصار کشی بر عهده پلیس بوده و فرماندهی اداری بر آنها نظارت دارد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم